Bakanlığımız Kurum İdari Kurulu Toplantı Duyurusu / Tarih: 10/06/2019

        Bakanlığımız Kurum İdari Kurulunun 2019/1 sayılı toplantı tutanağı portal.uab.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

        Duyurulur.