2015-2017 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 1. Ortak Akıl Çalıştayı 21-22 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul`da düzenlenmiştir. / Tarih: 15/06/2015

USGEP 1. Ortak Akıl Çalıştayı