Bakanlığımızın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak TS ISO/IEC 27001:2013 BGYS Kapsamında Çalışmalara Başlanmıştır. / Tarih: 01/02/2016

Bilgi Koruma Ana Politikası

        T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla;

  • Kurumda işlenen verilerinin gizliğinin bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması
  • Halka hizmet sunan bilgi ve iletişim sistemlerin güvenli olarak sürekli erişilebilir olması
  • Yasal gereksinimlere uyumun sağlanması
  • İş süreçlerinin işletilmesinde standardizasyonun sağlanması ve sürekliliğin artması
  • Kurum içerisinde bilgi güvenliğine olan desteğin arttırılması
  • İlgili taraflar ile iletişimde bilgi güvenliğinin etkin olarak kontrol edilmesi

        hedeflenmektedir.