Arabuluculuk

Bakanlığımızın taraf olduğu Tüm Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı Adres

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Arabuluculuk Sekreteryası

Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/ANKARA

E-Posta : arabuluculuk@uab.gov.tr

Telefon Numaraları: 0 312 203 14 57 – 0 312 203 19 36

Belge Geçer           : 0 312 203 19 48

Koordinatör

Suat ÖMERBEYOĞLU

Şube Müdürü

Önemli Not: Arabuluculuk Davet Mektubunda; başvuru sahibi ile görüşülmek suretiyle  talebi/talepleri net olarak belirtilmelidir. Davet mektuplarında; başvuru sahibinin Bakanlığımız ile olan illiyeti, birimlerimiz bazında, işin mahiyeti ile birlikte (Örneğin, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı emrinde x firma adı altında, x yıl süre ile şoför olarak çalışmış olup, talebi/talepleri x’dir. Veya x Genel Müdürlüğü ile yapılan x sözleşme kapsamında x alıma ilişkin ticari alacak gibi) ve varsa tüm bilgi ve belgelerin yer alması, arabuluculuk sürecinin olumlu yönde sonuçlanabilmesi açısından son derece önem arz etmektedir.

Arz olunur.