Tezler

Abdurrahman GÖBEL - ÖZEL TEKNE/YAT BARINMA YERLERİNİN VE BAĞLAMA SİSTEMLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Ahmet Emre TOPBAŞ - TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ KAZANIMI PROJELERİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, RİSKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ahmet Şenol KOYUNCU - KOOPERATİF AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ AVRUPA STRATEJİSİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE ULUSAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ STRATEJİSİ İÇİN ÖNERİLER

Akif PATIR - GEMİ İNŞA SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ İLE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARININ ORTAYA KONULARAK TİP SÖZLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aslı Gül YILMAZ - 4650 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU ÇERÇEVESİNDE KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BEDEL TESPİTİ

Burak PEHLiVAN - UZAY SONDA ROKETi TEKNOLOJiLERi VE UYGULAMALARI

Dinçer DİKİCİ - NESNELERİN İNTERNETİ VE SİBER UZAYDAKİ TEHDİTLER

Ecem YAZICI - HAVAYOLU PAZARININ GELİŞİMİ VE BAĞLANABİLİRLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Emre İÇEN - KÜRESEL VE BÖLGESEL KONUMLAMA SİSTEMLERİ, TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

Engin ESENLİ - ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ ÜYE DEVLET DENETİM PROGRAMI (IMSAS) UYGULAMALARININ ANALİZİ VE TÜRKİYE’NİN 2022 DENETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ERTAN - TÜRKİYE’DE SAYISAL TAKOGRAF SİSTEMİ VE YENİ NESİL AKILLI TAKOGRAF SİSTEMİNE GEÇİŞ SÜRECİ

Habip AKDOĞAN - GEMİ BALAST SUYU ARITIM CİHAZLARININ TİP ONAY TESTLERİNİN ÜLKEMİZDE YAPILMASININ SAĞLANMASI VE GETİRİSİNİN ANALİZİ

Hakan URAL - SÜRÜ HALİNDE GÖREV YAPAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Hümeyra Merve BAYRAM - KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN HUKUKİ VE FİİLİ AYRIMI

Kerem SÜMER - AVRUPA’DA DEMİRYOLU ARAÇLARININ BAKIMI, BAKIMDAN SORUMLU KURULUŞ (ECM) KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUMUN İNCELENMESİ

Mehmet Ali ALICI - TÜRKİYE’DE DENİZ TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLERİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Emin ÖNAL - KANAL İSTANBUL PROJESİ İÇİN KILAVUZLUK HİZMET MODELi GELİŞTİRİLMESİ

Mehmet Uğur YILDIRIM - LİMAN HİZMET TARİFELERİNİN DÜNYADAKİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa ŞENTÜRK - GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SEVK MOTORLARININ TEST VE BELGELENDİRİLMESİNDE MİLLİ İMKÂNLARIN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Necibe Kübra SARIKAYA - TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YOLCU HAKLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ

Necip Fazıl KAYBAL - ÜLKEMİZDEKİ LİMAN DEVLETİ DENETİMİ UYGULAMALARININ PARİS LİMAN DEVLETİ KONTROLÜ MUTABAKATI İDEALİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Oğuz CAN - KARADENİZ VE MARMARA BÖLGELERİNDE ULUSLARARASI HAT TAŞIMACILIĞI YAPILAN KONTEYNER LİMANLARINDAKİ ORTALAMA KONTEYNER HAREKET TAMAMLAMA SÜRELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI VE MALİYET ANALİZİ

Ozan KAYA - TÜRKİYE’DEKİ DENİZDİBİ TARAMA FAALİYETLERİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ

Şeyda ÇANKAYA SAĞLAM - BEŞİNCİ NESİL HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Uğur BİÇİCİ - TÜRKİYE’NİN AB ÜYESİ OLAN KOMŞU DEVLETLERLE YAŞADIĞI ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN DENİZCİLİK VE HAVACILIK SORUNLARI

Taner KARAKÜLAH - AVRUPA BİRLİĞİ DEMİRYOLLARI SEKTÖRÜNDE KAMU HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE TÜRKİYE DURUM ANALİZİ

Mehmet Sefa CEYHAN - TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ HAVA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNDE REKABET HUKUKU KURALLARININ VE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Adem KOÇ- KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) İLE FİNANSE EDİLEN FIDIC TİP YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE HAK TALEPLERİNİN İNCELENMESİ

İlker KILIÇ - Kara ve Deniz Konteyner Taşımacılığında Egzoz Gazı Emisyon Değerlerinin Karşılaştırılması: Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi

Derya AKBULUT - Türkye`de Karayoluyla Yapılan Kargo Taşımacılığının Yapısı ve Sektörel Değerlendirmeler

Mithat YILDIZ - SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ

Sevim GÜLKAYA - ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ GÖNÜLLÜ ÜYE DEVLET DENETİM PROGRAMININ (VIMSAS) VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

İlhan KÖSE - HONG KONG SÖZLEŞMESİ VE GEMİ SANAYİSİNE GETİRECEKLERİ

Fatma Nur SOYBAŞ - DENİZ HAYDUTLUĞU VE DENİZ HAYDUTLUĞUNUN DENİZ SİGORTACILIĞINA ETKİSİ

Ali İhsan AYDIN - TURİZM BÖLGELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN DENİZ TURİZM ARAÇLARININ DENİZ EKOSİSTEMİNE OLUMSUZ ETKİLERİ VE BUNLARIN ASGARİYE İNDİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALARIN ARAŞTIRILMASI

Ahmet ŞEVİK - PROFESYONEL SUALTIADAMI (SANAYİ DALGICI) OLMA YÖNTEMLERİNDEN "ADAY DALGIÇLIK" UYGULAMASININ EKSİKLERİ, NEDEN OLDUĞU SEKTÖREL, BİREYSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zafer KÖGMEN - KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Ümit YAŞLI - GENİŞBANT DÜZENLEMELERİ YÖNÜYLE ÜLKE İNCELEMELERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Saim Kemal EROL - DEMİRYOLLARINDA SİNYALİZASYON, UYGULAMA STANDARTLARI VE TSI`LARIN İNCELENMESİ

Ömer TANGÜL - AVRUPA BİRLİĞİ DEMİRYOLU REFORMU DENEYİMLERİ VE TÜRK DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE SERBESTLEŞME ÇALIŞMALARI

Osman ÇİFTÇİ - EVRENSEL HİZMET KAPSAMINDA POSTA HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ DÜNYA ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Merve UZUNÇAKMAK - ULAŞIM MODLARINDAN KAYNAKLANAN SERA GEZİ EMİSYONLARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Mehtap ŞEN - ULUSAL SİBER GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VE TÜRKİYE İÇİN KAMU GÜVENLİĞİ AĞI MODEL ÖNERİSİ

Mehmet Akif ASLAN - DÜNYADA VE TÜRKİYE`DE E-DEVLET UYGULAMALARI VE TÜRKİYE E-DEVLET ORGANİZASYON MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Hasan TUFAN - AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ

Günseli AYTAÇ CANKURTARAN - ULUSAL VERİ MERKEZİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI: DÜNYA UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEKLER

Göktuğ BAŞTÜRK - KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Çağlar TABAK - DEMİRYOLLARINDAKİ KAZA İSTATİSTİKLERİ VERİTABANI, RİSK AZALTMA YÖNTEMLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE AVRUPA’DAKİ ÖRNEKLERİNİN KIYASLANMASI

Berna ALTUN GEYİK - HAVAYOLU VE DEMİRYOLU ENTEGRASYONU

Akif MANAV - SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ; AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN ÖRNEKLER VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Ahmet DUYGUN - AFET VE ACİL DURUMLARDA UYGULANMAK ÜZERE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ

A. Emre İSAOĞLU - ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Tunç DEMİREL - IPA FONLARIYLA FİNANSE EDİLEN GÖTÜRÜ BEDEL İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Özlem MULUN AKPINAR - AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DENİZ EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI VE ULUSLARARASI HUKUKUN İNCELENEREK TÜRKİYE’NİN MEVCUT DENİZ EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI İLE MUKAYESESİ

Mustafa Said DÜZ - AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI YARDIMIYLA FİNANSE EDİLEN ULAŞTIRMA PROJELERİNİN MALİYET-FAYDA ANALİZİ

Murat S. KARAMAN - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

İsmail ABACI - KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Hüseyin ÇALIK - AVRUPA BİRLİĞİ FONLARININ MALİ DENETİM BOYUTLARI VE KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (IPA) ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Gülşah DİNÇ - 2014-2020 IPA II DÖNEMİ HAZIRLIKLARI VE 2007-2013 IPA I DÖNEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Sevtap ÖZDOĞAN-AB Mali Yardımları ve Eşleştirme Türkiye ve Diğer Aday Ülkelerin Tecrübelerinin Karşılaştırılması

Selim DURNA-Denizlerdeki Yağ Tabakasının Tespitinde Radar Görüntülerinin Kullanımı

Ömer Adem GAZİOĞLU-Kitle Kurtarma Operasyonlarının İncelenmesi ve Türkiye İçin Etkin Bir Model Önerisi

Okay Ferhat UÇAR-Samsun İli Limanlarına Gelen Gemilerin Oluşturduğu Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi ve Çevresel Etkileri

Murat AKPINAR-Gemilerde Enerji Verimliliği Planının Kabotaj Hattında Çalışan Türk Bayraklı Yüksek Hızlı Yolcu Gemisine Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Melik Çağrı KÜÇÜKYILDIZ-Petrol Tankeri Kazalarının Deniz Çevresine Etkileri ve Tazmin Sistemi

Mehmet Ali VELİOĞLU-Kıyı Yapılarının Dijital Ortama Aktarılmasında Mobil Uygulamaların Kullanılması

İsmail TAÇYILDIZ-Mersin Liman Başkanlığı Acil Durum Eylem Planı

Esra Burcu GÜZEL-Türk Uluslararası Gemi Sicili, Milli Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğünün Birleştirilerek Tek Sicil Altında Toplanması

Engin ERAT-Gemilerin Operasyonel Enerji Verimliliğinin Analizi ile Gemilerde Enerji Verimliliğine İlişkin Ulusal Mevzuatı

Abdurrahman KARA-Arama Kurtarma Operasyonlarında Risk Analizi ve Türkiye İçin Arama Kurtarma Model Araştırması

Avrupa Birliği`nin Çevreci (Green) Ulaştırma Politikası Burak ÇİFTÇİ - Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

IPA Fonlarının Mali Yönetimi Seher DEMİREL KÜTÜKÇÜ - Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

21. Fasıl (Ten Faslı) Müzakereleri ve Türkiye`nin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına Entegrasyon Süreci Üzerine Bir Değerlendirme Hasan Tevfik ÖZKORKMAZ - Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi

Avrupa Birliği Müktesebatında ve Uluslararası Hukuki Metinlerde Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasında Rol Alan Kişilerin Eğitimi ve Türkiye`deki Mevzuatın Karşılaştırılması Gülşah AYTEKİN - Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi