Hizmetiçi Eğitim - Diğer Birimler

Hidrolik Uygulamaları / Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği

Gemi İnşaatında Yüzey Temizleme / Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği / Trabzon Bölge Müdürlüğü

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu / İstanbul Bölge Müdürlüğü

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu / İstanbul Bölge Müdürlüğü

Protokol ve Görgü Kuralları / İstanbul Bölge Müdürlüğü

YKD İstasyonlarında Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Denetimi / İstanbul Bölge Müdürlüğü

İletişim / İstanbul Bölge Müdürlüğü

İş Sağlığı / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Etik / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında Yabancı Plakalı Araç Denetimi / İstanbul Bölge Müdürlüğü

PDDE-1 / Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

PDDE / Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

ISPS Kod Ve Uygulamaları / Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

STEP LİMD Tazeleme Eğitimi / Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

STEP ISM Temel Eğitimi / Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

MLC Tazeleme Eğitimi / Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Denize Elverişlilik Belgesi Yetkilendirme Eğitimi DEB-B / Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Gemi İnşa Denetimleri Yetkilendirme Eğitimi / Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Gemi Sanayi Tesisi Denetimleri Eğitimi (GSTD) / Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Teçhizat Denetimleri (TECH) Temel ve Tazeleme Eğitimi / Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Gemi Sanayi Veritabanı Programı (GSVP) / Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Gemi Ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği / Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

İmar Kanunu ve İmar Uygulamaları / Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Kıyı Kanunu - Kıyı Yapıları Uygulamaları / Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

ÖTV 2016 Mevzuat, Göstergeler / Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

ÖTV Antalya 2016 Talimat, Öneriler / Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü