Logo

29.12.2019 Tarihinde Yapılacak Olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Yazılı Bölümüne Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi


    KPSS P48 puanı esas alınarak yapılan sıralamaya göre; 29/12/2019 tarihinde yapılacak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi ekte yer almaktadır. 

    Yazılı sınav 29/12/2019 tarihi Pazar günü “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 15 Temmuz Binası Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Sokak Etlik Keçiören/Ankara” adresinde saat 10:00’da tek oturum şeklinde yapılacaktır.  

    Sınav salonuna kabul işlemlerinin yapılabilmesi için, sınava girecek adayların sınav saatinden 45 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav başlama saatinden sonra adaylar sınav salonuna kabul edilmeyecektir.

    Adaylara sınavda kullanacakları kalem, kalemtıraş ve silgiden oluşan kırtasiye seti ve su verilecektir.

   Adaylar; adlarına düzenlenen yazılı sınav giriş kartlarını https://www.turkiye.gov.tr/ulastirma-ve-altyapi-sinav-giris-karti adresinden (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sınav Giriş Kartı) çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir.

    Adaylara duyurulur.

    Bilgi için: 0312 2031881