Logo

Bakanlığımız 130 Sürekli İşçi Alımına İlişkin Noter Kura Sonucuna İlişkin Duyuru ve Başvuru Evrakları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İŞ-KUR kanalıyla ilana çıkılan 130 sürekli işçi alımı için kura çekimi açık iş pozisyonunun 4 katı asıl, 4 katı yedek olacak şekilde Ankara 43.Noteri tarafından 26.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

    Asıl ve yedek listelerde yer alanlar ile işe göndermede öncelikli olanların teslim etmeleri gereken belgeler:

  1. 1 adet fotoğraf (vesikalık),
  2. 1 adet kimlik fotokopisi,
  3. Adli Sicil Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı),
  4. Askerlik Durum Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı),
  5. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı),
  6. Mezuniyet Belgesi (barkodlu e-devlet çıktısı),
  7. Görevini yapmaya engel bir durumunun olmadığını gösteren ekte yer alan Sağlık Durumu Beyan Formu (Ek:1)
  8. Koruma ve Güvelik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Kimlik Kartı (fotokopi),
  9. Öncelikli adaylar için durum belgelerinin noter onaylı sureti,

    COVİD-19 salgını nedeniyle şahsen evrak teslimi kabul edilmeyecek olup adayların istenilen belgeleri 17 –  28 Mayıs 2021 tarihleri arasında “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda eksik belge, onaysız belge veya postadaki gecikmelerden dolayı kurumumuz sorumlu olmayıp, belirtilen tarihten sonra gelecek başvurular kabul edilmeyecektir.)

     Kura çekimi sonrasında asıl ve yedek listelerde yer alanlar ile işe göndermede öncelikli olanların belgelerinin tesliminin tamamlanmasından sonra İnceleme Komisyonu tarafından belge kontrolü yapılacak olup ilanda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar, yanlış/yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler tespit edilecektir.

    Sözlü sınava katılacak olanlara ait nihai listeler ile sınav tarihi ve yeri Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

    Kurada yedek olarak belirlenen adaylar, belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını taşımayan asıl listedeki adayların yerine sözlü sınava kabul edilecek (başvuru şartlarını taşımaları halinde) adaylardır.

     Asıl ve yedek listede bulunanlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ‘‘İşe göndermede öncelikli olanlar’’ başlıklı 5 inci maddesi gereğince sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait listeler ekte ilan edilmiştir.