Logo

Bakanlığımız Kurum İdari Kurulu Toplantı Duyurusu

    Bakanlığımız Kurum İdari Kurulunun 2019/1 sayılı toplantı tutanağı portal.uab.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

    Duyurulur.