Logo

Denetim ve İşbirliği Komisyonu Toplantı Kararları

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun "Denetim ve İş Birliği Komisyonu" başlıklı 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen Değerlendirme ve İş Birliği Komisyonunun 01.04.2021 tarihli ilk toplantısında alınan karar gereğince 24.02.2021 tarihli ve 3578 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.