Logo

Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınav Duyurusu

    29/12/2019 tarihinde yapılan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri ekte (EK-1) yer almaktadır. 
     Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerinin karşısında belirtilen tarih ve saatte “T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 A Blok Kat:6 Emek Çankaya / Ankara” adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 
    Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.
  Ayrıca adayların, aşağıda belirtilen evrakları Sözlü Sınava girmeden önce Denetim Hizmetleri Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
  1. Adli sicil kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir),
  2. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir),
  3. Herhangi bir Kuruma Hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair yazılı beyan (EK-2),
  4. Sağlık durumunun, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olduğuna dair yazılı beyan (EK-3),
  5. Adayların yaptıkları beyanların ve sundukları belgelerin doğru olduğuna dair yazılı beyan (EK-4)
        Adaylara duyurulur.

Ekler:

NOT: Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, Bakanlığımızca uygulanan “COVİD 19 Koronavirüs tedbirleri” kapsamında güncel HES kodlarını yanlarında bulundurması gerekmektedir. Geçerli HES kodu olmayan adayların sözlü sınava girişleri sağlanamayacaktır.