Logo

Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi olarak çalıştırılmak üzere, 17-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alımı gerçekleştirilen 224 (İki yüz yirmi dört) Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin olarak 224 asıl adaydan 17 Mart 2023 tarihine kadar belgelerini teslim etmeleri talep edilmiş olup belirlenen sürede belgelerini teslim eden asıl adayların atama işlemlerine esas olmak üzere güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması işlemleri başlatılmıştır. Belirlenen sürede belgelerini teslim etmeyen yahut hakkından ıslak imzalı dilekçe ile feragat eden Ek-1 listelerde yer alan asıl adayların atama iş ve işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Bu süre içerisinde feragat ettiğini yazılı dilekçe ile Bakanlığımıza ileten asıl adayların yerine sırasıyla yedek adaylardan da belge teslimi talep edilmiş olup; belgelerini teslim eden yedek adaylar için listelerde belirlenen sıraya riayet edilerek atama işlemlerine esas olmak üzere güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması işlemleri başlatılacaktır.

Asıl adaylardan belirlenen süre içerisinde belge teslimi gerçekleştirmeyen yahut atama hakkından feragat ettiğini dilekçe ile Bakanlığımıza bildirenlerin yerine sırasıyla işlemleri gerçekleştirilmek üzere;

Ek-2 listelerde bilgileri yer alan yedek adayların aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak 14 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

* Belge talep edilmiş ve teslim etmiş olmak atama için tek başına kazanılmış hak teşkil etmeyecek olup listelerde belirtilen sıraya riayet edilerek işlemler başlatılacaktır.

** Ek-2 listelerde ismi yer alan adaylardan herhangi bir nedenle başvuru yapmayacak olanların Ek-3’te yer alan FERAGAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİNİ doldurup ıslak imzalı olarak şahsen veya gönderi yoluyla Bakanlığımızın yukarıda belirtilen adresine teslim etmeleri önemle rica olunur.

*** 14 Nisan 2023 tarihi itibarıyla belge teslimi gerçekleştirmeyen yahut hakkından feragat ettiğini yazılı dilekçe ile bildiren yedek adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek olup belge teslim eden ve öngörülen koşulları taşıyan adayların sırasıyla işlemleri başlatılacaktır.

 

!!! Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup bu duyuruda yer alan tüm hususlarda tebligat yapılmış sayılacaktır. Adayların yerleştirildikleri unvana ilişkin ayrıca istenilen belgeleri dikkatle incelemesi önemle duyurulur.

İSTENİLEN BELGELER

 

1-    Atama başvuru formu (Form için tıklayınız),

2- Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),

3-    2022 KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

4-    T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,

5-   Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi, Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı)

6-  Adli Sicil Kaydı Belgesi (Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),

7-  2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),

8-  Mal Bildirimi Beyannamesi (Beyan için tıklayınız) (3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

9-     Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Sözleşme için tıklayınız),

10-  Sağlık Beyanı (Form için tıklayınız),

11- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışmış olanların çalıştığı unvanı, süreyi ve ayrılış nedenini belirtir çalışma belgesi getirmesi gerekmektedir),

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız) (Bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı olarak 1 nüsha gönderilecektir),

13- Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı), Destek Personeli (Garson), Destek Personeli (Bahçıvan) , Destek Personeli (Boyacı), Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı), Destek Personeli (Kaloriferci) unvanına yerleştirilen adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği evrakların aslı veya onaylı örneği.

14-  Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına yerleştirilen adaylar için; Sağlık raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olup raporda “Silahlı Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi ve adayın boy bilgisinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.)


Bakanlığımıza yerleştirilen adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.
Ekler: Ek 1- Listeler

Ek 2- Listeler

İletişim Numarası:

Santral 0 312 203 10 00 / Dahili 3758-3197-3193-1260