Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile Denizcilik Uzman Yardımcısı Alımına İlişkin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru - Duyurular - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Logo

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile Denizcilik Uzman Yardımcısı Alımına İlişkin Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği uyarınca 30.12.2022-28.01.2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste ekte yer almaktadır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıdaki belirtilen konu başlıklarından sözlü sınava tabi tutulacaktır.

KONU BAŞLIĞIPUANLAMA
Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi50
Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği ve Muhakeme Gücü10
Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu10
Özgüveni, İkna Kabiliyeti ve İnandırıcılığı10
Genel Yetenek ve Genel Kültürü10
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı10

SÖZLÜ SINAV İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR;

 

1)      Sözlü sınav, 16 Mart 2023 tarihinde ekli tabloda yer alan saatte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/ANKARA adresinde A Blok 4. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

2)      Adaylar sözlü sınava gelirken, T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu güncel fotoğraflı Kimlik Kartını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

3)      Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

4)      Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenecektir.

5)      Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması durumunda, Bakanlığımız www.uab.gov.tr resmi internet adresinden duyurulacak olup adayların internet adresimizi düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

6)      Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin açıklama, Bakanlığımız www.uab.gov.tr resmi internet adresinde ilan edilecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.