Mevzuat - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Logo

Mevzuat

Bakanlığımız ve Faaliyet Alanları ile İlgili Mevzuat

Mevzuat bilgi sistemi (e-mevzuat) için tıklayın. 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KİMLİK KARTI YÖNERGESİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KURUMSAL İÇ KONTROL STANDARTLARI VE RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGEELEKTRİKLİ SKUTER YÖNETMELİĞİÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİYATIRIM PROGRAMI MEVZUATIUZMANLIK TEZİ YAZIM KILAVUZUULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMETELGRAF VE TELEFON KANUNUPOSTA HİZMETLERİ KANUNUELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUTÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNUSHGM TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNLİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUNKARAYOLU TAŞIMA KANUNUDENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUNULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKDENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİSABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKSABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI HAKKINDA USUL VE ESASLARYURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER VE HARCIRAHA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR