Logo

Bakan Arslan`ın `Dünya Posta` Günü mesajı

Bilişim ve haberleşme kavramlarının oldukça önem kazandığı, bu kavramlarla ilgili gelişmelerin hızla yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Hem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı hem de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak bu gelişmeleri her zaman en yakından takip etme, çağa en çabuk ayak uydurma çabasındayız.

PTT, çok kısa bir zaman sonra 177’nci yaşını kutlayacak. Yurt çapında etkin bir posta sisteminin oluşturulmasıyla ilgili somut adımları yaklaşık iki asır önce attık. Biz bir haberleşme ağı hayata geçirmenin ne denli önemli olduğunu bilerek 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti’ni kurduk. Temellerini Posta Nezareti’nin teşkil ettiği PTT’miz bugün dünyanın en eski posta idarelerinden biridir.

İletişim teknolojilerinin bugünkü kadar gelişmediği, internetin yaygınlaşmadığı zamanlarda mektup vardı insanların hayatında. Mektubun bir ucunda birey bulunuyorsa diğer ucunda şehirler, ülkeler, kıtalar yer alıyordu. Yani posta, dünya küreselleşmeden, sektör bu kadar büyümeden önce de hep önem taşımaktaydı. Bugün posta yalnızca mektup kavramını ifade etmiyor. Çünkü artık kıtalar birbirine çok yakın; teknolojideki her gelişmeyi takip etmek neredeyse mümkün değil. Teknolojik gelişmeler elbette geleneksel postacılığın değişmesini zorunlu kıldı. Küreselleşmeyle birlikte posta sektörü de kendini yenilemek, öneminden bir şey kaybetmeden gelişen dünyaya ayak uydurmak durumundaydı. Posta idareleri bugün kargoyu, elektronik ticareti, finansal hizmetleri ve sektörle bağlantılı inovatif diğer kavramları konuşuyor. Posta idarelerinin söz konusu hizmetleri sunmaya evrilmesinde elbette posta sektörünün küresel düzenleyicisi Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) büyük payı var.

Uluslararası haberleşmeleri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla 9 Ekim 1874 tarihinde hayata geçirilen UPU’nun 22 kurucu devletinden biriyiz. Bu sebeple, bugün 192 üye ülkesi bulunan Birlik ve “Dünya Posta Günü” adıyla kutlanan kuruluş günü 9 Ekim, postanın öncülerinden bir devlet olarak bizim için önem arz etmektedir. Birliğe daha nice başarı dolu yıl diler, PTT’mizin ve tüm dünya postacılarının Dünya Posta Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.Ahmet ARSLAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı