Logo

Kütüphane

Kamu İdari Hesapları
YILLIK MALİ TABLOLAR2016 Yıllık Mali Tablolar2015 Yılı Dönem Sonu Faaliyet Sonuçları Tablosu2015 Yılı Dönem Sonu Bilanço23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan “Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar,bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü gereğince yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan tablolardan Bakanlığımız temel mali tabloları (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanarak yayımlanacaktır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girdiği için yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan mali tablolarda 2015 yılı Ocak ayından itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle Bakanlığımızın ilk temel mali tabloları (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) 2015 yılı için hazırlanacak ve en geç 2016 yılı Nisan ayı sonuna kadar yayımlanacaktır.AYLIK MALİ TABLOLAR2017 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları2017 Yılı Kasım Ayı Mali Tablolar2017 Yılı Ekim Ayı Mali Tablolar2017 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları2017 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları2017 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları2017 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları2017 Yılı Mayıs Ayı Mali Tablolar2017 Yılı Nisan Ayı Mali Tablolar2017 Yılı Mart Ayı Mali Tablolar2016 Yılı Aralık Ayı Mali Tablolar2017 Yılı Ocak Ayı Mali Tablolar2017 Yılı Şubat Ayı Mali Tablolar2016 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları2016 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Aralık Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Kasım Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Ekim Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Eylül Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Ağustos Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Temmuz Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Haziran Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Mayıs Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Nisan Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Mart Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Şubat Ayı Mali Tabloları2015 Yılı Ocak Ayı Mali Tabloları23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan “Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar,bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır.” hükmü gereğince yönetmeliğin 313 üncü maddesinde sayılan tablolardan temel mali tablolar (Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu) dışında kalan aylık olarak hazırlanan Bakanlığımız mali tabloları;