Logo

Haberleşme

DÜNYA ELİNİZİN ALTINDA...

Küreselleşme kavramının gelişiminde önemli etkenlerden olan bilgi ve iletişim teknolojileri ile posta hizmetlerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden etkilemekte ve toplumu “Bilgi Toplumu”na dönüştürmektedir. Bunun için gerekli olan temel unsur, hizmetleri istenilen hız ve kalitede kesintisiz olarak sunacak bilgi ve iletişim altyapıları ile posta hizmetleri alt yapılarının oluşturulmasıdır.

Bilgi Toplumuna geçiş sürecini hazırlayan yeni teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasının, rekabetçi bir ortamda verimliliği destekleyen politikaların uygulanması ile daha da hızlı gerçekleşeceği beklenmektedir. 

Bu çerçevede Bakanlığımız;

  • İnternet okuryazarlığının arttırılması,
  • İnternet erişiminin yaygınlaştırılması,
  • Elektronik haberleşme sektöründe rekabetin sağlanması,
  • Bilgi ve iletişim hizmetlerinin ucuzlatılması,
  • Sayısal yayıncılığa geçişin sağlanması,
  • Uydu hizmetlerinin geliştirilmesi,
  • Posta hizmetlerinin geliştirilmesi,
  • E-Devlet uygulamalarının kapsamının genişletilmesi,
  • Bilişim sektörüne yönelik AR-GE sektörünün tesisinin sağlanması

konularında kapsamlı çalışmalar yapmaktadır.