KVKK Dokümanları - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Logo

KVKK Dokümanları

ALO 123 Talep Yönetim Sistemi KVKK ve Gizlilik Politikası

AYDINLATMA METNİ

 

ALO 123 Talep Yönetim Sistemi kapsamında veri sorumlusu sıfatına haiz, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, mobil uygulama (ALO 123) veya sitemiz aracılığı ile paylaştığınız adı/soyadı, iletişim, cinsiyet, engel durumu, eğitim durumu, adres, görüntü, ses ve  konum bilgileri sınırlı olarak işlenmektedir.

 

İşlenen veriler uygulama üzerinden arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti, bir sonraki hizmet talebinizde profil kaydınızı hazır bulundurmak, acil durum bildirimlerinizde adresinizin tespiti, kurumun hizmet temini sürecinin yürütülmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kısaca KVKK’da belirtilen mevzuata uygun olmak şartı ile diğer amaçlarla işlenmektedir.


Talebiniz ve uygulamayı kullanımınız ile ilgili bu kişisel veriler, Bakanlığımızın ve Bağlı, İlgili ve ilişkili Kurumları ile sizlerin hizmet kalitesini ve memnuniyetini arttırmak amacıyla  paylaşılabilmekte olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 inci maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup, 3 üncü kişilerle paylaşılmamaktadır.


İlgili kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinize yönelik başvurularınızı www.uab.gov.tr/kvkk adresimizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/ANKARA adresine yazılı gönderebilir veya uab@hs01.kep.tr elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bakanlık’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden kanuna uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.


ALO 123 Request Management System KVKK and Privacy Policy

 

CLARIFICATION TEXT,

 

All information you share with our Ministry of Transport and Infrastructure of the Republic of Türkiye, through the mobile application (ALO 123) or website, including name/surname, contact, gender, disability status, education status, address, image, voice, and location information, is processed on a limited basis within the scope of ALO 123 Request Management System, which holds the title of data controller.


 The data is processed for the purposes of addressing the caller correctly through the application, confirming the call and determining it for statistical purposes, keeping your profile record ready for your next service request, determining your address in your emergency notifications, carrying out the service provision process of the institution and using it as evidence in future disputes, and for other purposes under the condition that it complies with the regulations outlined in the Personal Data Protection Law (KVKK).


This personal data related to your request and use of the application may be shared with our Ministry and its Affiliated, Related and Associated Institutions in order to increase your service quality and satisfaction. However, these data are processed automatically over the phone and not shared with third parties, provided that it is legally mandatory for legitimate interest and provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the person concerned as specified in Article 5 of the Law No. 6698 on the Personal Data Protection Law (KVKK).


In order to make an application for your requests within the scope of Article 11 of the relevant law regulating the rights of the person concerned, you can fill in the Data Owner Application Form available at our address www.uab.gov.tr/kvkk and send it to Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya/ANKARA via notary public or other methods determined by the Personal Data Protection Authority or you can send it to uab@hs01.kep.tr e-mail address with secure electronic signature. Your request will be responded within thirty (30) days at the latest in accordance with the law. However, if the transaction requires an additional cost, the Ministry reserves the right to charge a fee in accordance with the law over the tariff determined by the Personal Data Protection Authority.

 

Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”); Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yürütülen ve Bakanlığa ait olan www.uab.gov.tr internet sitesi hakkında (“İnternet Sitesi”) çerez kullanımına ilişkin ilkeleri ve Bakanlık olarak veri sorumlusu sıfatıyla İnternet Sitesinin tarafımızca işletilmesi sebebiyle; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.


Bakanlık, veri sahibinin açık rızasıyla veya Kanun’un 5. maddesinde öngörülen durumlarda veri sahibinin açık rızası olmaksızın genel nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır.  Bu kapsamda tarafınızca verilmiş olan açık rızaya istinaden, internet sitesine girmiş olduğunuz anda; İnternet Sitesi ziyaretçilerinin kullanım deneyimlerini iyileştirmek, Bakanlık tarafından sunulan hizmetleri iyileştirmek, İnternet Sitesi’nin kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını anlayabilmek amaçlarıyla Bakanlık tarafından çerez kayıt verileri işlenmektedir.

Çerezler (cookie) bir web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Herhangi bir web sitesini kullandığınız süre boyunca sizin kullanım alışkanlık ve tercihlerinizi tarayıcı üzerinde depolamaktadır. Çerezler hem zamandan tasarruf edebilmek hem de daha iyi bir internet deneyimi sunmak mahiyeti ile kullanılır. Bir web sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız web tarayıcısı tarafından saklanmakta ve çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (örn. site.org.tr) altında sunulan web siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür. 

Çerezler, günümüzde, web teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri; ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ile cihazın tanınmasıdır. Neredeyse her web sitesinde çerez kullanımı söz konusudur. 

Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından oluşturulan ve sadece bu web sitesi tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Ziyaret edilen sitede sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanıyor olabilir (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin sosyal medya sitesi üzerinden görüntülenmesi); bu durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratabilir. 

İnternet Site’mizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır: 
  • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
  • İnternet Sitesinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak (örn. oturumunuzu açık tutmak, dinamik içeriği yerleştirmek vb.);
  • İnternet sitemizin ziyaretçilerimiz tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi, şahsa özel olmayan, genel bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, web sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek.
  •  İnternet Sitesinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek,
  • Trafik istatistikleri oluşturmak,
  • İnternet reklamcılığı, Targeting ve re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak, tercihlerinizi göz önünde bulundurarak önerilerde bulunmak.
Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. 
Çerez Türü
Açıklama
Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup

web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler web sitesindeki tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcınızı

kapattıktan veya bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra dahi masaüstü veya mobil

cihazınızda kalır. 

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan

hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin

isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan

ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği

bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili

tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Takip Çerezleri

Takip çerezleri web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında

oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan

adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında

bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması

ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin

özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza

özel kararlar almak için kullanılmayacaktır.

www.uab.gov.tr internet sayfasında çeşitli çerezler kullanılmakta bu çerezler ilgili bilgiler;
Çerezin Adı
Kullanım Amacı
Matomo Analytics

Bakanlık web sitelerinin istatistiklerini takip etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Açık kaynaklı bir uygulamadır. 

Çoğu tarayıcı internet sitelerindeki çerezleri görüntülemenize, yönetmenize, silmenize ve engellemenize izin verir. Tüm çerezleri temizlerseniz, belirlediğiniz tüm tercihleri kaybetmiş olursunuz. Buna çerezlerin tutulmaması özelliği de dâhildir çünkü bu özelliğin çalışması için cihazınızda bunun için belirlenmiş çerez bulunmalıdır. 

Tarayıcılarda çerezlerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin rehberler aşağıda bulunmaktadır:


Bunlara ek olarak çoğu tarayıcı aşağıda yer olan işlemleri yapmanıza olanak tanımaktadır: 
    • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerini silme
    • Tüm çerezleri engelleme
    • Belli sitelerden çerezleri engelleme
    • Tarayıcınızı kapattığınızda tüm çerezleri silme
    • Üçüncü taraf çerezleri engelleme

Bakanlık; Kanun’da ve işbu Politika’da belirtilen şartlarla, kişisel verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir.

Kanun’un 8. maddesi, “kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz” hükmünü, 8. Maddenin 2. fıkrasının a bendi ise, “kişisel veriler, 5. Maddenin 2. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir” hükmünü içermektedir. Kanun’da belirtildiği üzere kişisel verileriniz, Bakanlık tarafından ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yer alan hukuki sebeplere bağlı olarak yahut tarafınızca verilmiş olan açık rızaya istinaden; kişisel verileri talep etmeye yetkili kişi, kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için bizle her zaman iletişime geçebilirsiniz; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı www.uab.gov.tr/kvkkdokuman adresimizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya uab@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bakanlık’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden kanuna uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.aboutcookies.org (İngilizce) adresini ziyaret etmeleri önerilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı