Logo

Karayolu

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KARAYOLU SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK....

Ekonomik kalkınmanın ve refahın gelişmesinde büyük önemi olan karayolu taşımacılığı, kendi bünyesi içinde başlı başına bir ekonomik faaliyet olduğu gibi, diğer sektörlerle de çok yakın ilişkisi olan, bu sektörleri olumlu veya olumsuz yönde etkileyen bir hizmet sektörüdür.

Karayolu ulaşımının; noktalar arasında kesintisiz taşımaya olanak vermesi, bu taşıma modunun esnek yapısı, hızı ve modlar arası geçişlere uyumlu olması bu ulaşım türünün giderek daha da gelişmesine olanak vermektedir. 

Karayolu sektöründe öncelikli hedefimiz; mevcut ağın trafik güvenliğini artıracak, taşıt işletme maliyetini düşürecek ayrıca tüm ülkede yerleşme birimlerine her mevsim hizmet götürülmesine olanak sağlayacak geometrik ve fiziki iyileştirmelerin yapılması olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için gerek sektörel düzenlemeler gerekse altyapı yatırımları ile büyük yol kat edilmiş olup, bu doğrultuda sadece kamu imkanları kullanılmakla kalmayıp özel sektör işbirlikleri ile pek çok çalışma planlanmış ve bir kısmı uygulamaya konmuştur.