Bilgi Güvenliği Politikası - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Logo

Bilgi Güvenliği Politikası

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek taahhüdüyle;

  • Kurumda işlenen verilerinin gizliğinin bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması
  • Halka hizmet sunan bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenli olarak sürekli erişilebilir olması
  • Yasal gereksinimlere uyumun sağlanması
  • İş süreçlerinin işletilmesinde standardizasyonun sağlanması ve sürekliliğin artması
  • Kurum içerisinde bilgi güvenliğine olan desteğin arttırılması
  • İlgili taraflar ile iletişimde bilgi güvenliğinin etkin olarak kontrol edilmesi

hedeflenmektedir.