Logo

11 (On Bir) Sürekli İşçi Alımı Sözlü ve Sözlü/Uygulamalı Sınav Sonucu Hakkında Duyuru

Bakanlığımız tarafından 05 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 11 (On Bir) Sürekli İşçi Alımı Sözlü ve Sözlü/Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olan Asıl ve Yedek adayların listesi ekte yer almaktadır.

Listede asıl olarak belirlenen adayların atanmasına esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak dilekçe ekinde 26.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Dilekçe ,(Belge için tıklayınız)
  2. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,
  3. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi).
  4. Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi,
  5. 2 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
  6. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (Belge için tıklayınız)
  7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Belge için tıklayınız)
  8. SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı)

İlanen duyurulur.

 

Ek: Liste (Tıklayınız)