Logo

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantı Duyurusu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurum İdari Kurulu 22.10.2019 tarihli ve 2019/2 sayılı Toplantı Tutanağı http://portal.uab.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

        Duyurulur.