Logo

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantı Duyurusu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurum İdari Kurulunun 28.12.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı toplantı tutanağı pgm.uab.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
     Duyurulur.