Logo

2024 Yılı Performans Programı Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 19/3. maddesi gereğince Bakanlığımız 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2024 Yılı Performans Programı