Logo

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 11.04.2023 Tarihinde Gerçekleştirilen Atama Teklifi Kura Sonuçlarına Göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 11.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen atama teklifi kura sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen adayların, 12 Mayıs 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.

İSTENİLEN BELGELER

1-    Atama Başvuru Formu (Form için tıklayınız),

2-   Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),

3-    T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,

4-   Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi, Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),

5-   Adli Sicil Kaydı Belgesi (Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden barkotlu çıktı),

6-  2 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),

7-  Mal Bildirimi Beyannamesi (Beyanname için tıklayınız) (3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

8-    Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Sözleşme için tıklayınız),

9-    Sağlık Beyanı (Beyan için tıklayınız)

10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için tıklayınız) (Bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı olarak 1 nüsha gönderilecektir)

11- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirtildiği bir dilekçe,

12-  SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı).

 

 

Bakanlığımıza yerleştirilen adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmekte olup adayların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.