4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Duyuru - Duyurular - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Logo

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Duyuru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (f) bendi kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında, 10 Ocak 2016 tarihli ve 29589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı’nın 48. maddesinin 2. bendi uyarınca, kamu hizmet sağlayıcılarından protokol ile alımlarda kullanılan parasal limit; TÜİK Yurt İçi Fiyat Endeksi esas alınarak, Ocak 2023 tarihi itibariyle 41.483.151,32 TL olarak güncellenmiştir.