Logo

KPSS-2023/2 Yerleştirme Sonuçlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kadrolarına Yerleştirilenlere İlişkin Duyuru

    ÖSYM Başkanlığı tarafından 08.01.2024 tarihinde açıklanan KPSS-2023/2 Yerleştirme Sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen adayların, 26.01.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.

İSTENİLEN BELGELER


1-   Atama Başvuru Formu, (Form için tıklayınız)


2-   T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,


3-   KPSS sonuç belgesi ile KPSS-2023/2 yerleştirme belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,


4-  Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretimkurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-Devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),


5-   Adli Sicil Kaydı Belgesi (Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),


6-  Mal Bildirimi Beyannamesi (Beyan için tıklayınız) (3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),


7-  2 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),


8-  Terhis Belgesi (Yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş)

       Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),

9-     Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (Sözleşme için tıklayınız)

10-   Sağlık Beyanı, (Form için tıklayınız)

11-  SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı),

12-  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirtildiği bir dilekçe,

13-  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı olarak 1 nüsha gönderilecektir), (Form için tıklayınız)

14-  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna yerleştirilenler için MEB onaylı “Bilgisayar İşletmenliği” sertifikasının aslı veya onaylı örneği ya da öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin transkriptin aslı veya onaylı örneği,

15- Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına yerleştirilenler için en az (D) düzeyinde geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge,

Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrolarına yerleştirilen adayların bu belgelerin yanında aşağıdaki belgeleri de hazırlayarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

1-      Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinisti veya üstü ehliyetlerden birisine sahip olup denizcilik alanında bir yıl çalışmış olmak veya gemi inşa mühendisi olarak mesleğinde en az bir yıl çalıştığını görev yaptığı iş, alan ve görev sürelerini gösterir ıslak imzalı evrak ile belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlıkta en az üç yıl hizmeti bulunmak ve Bakanlıkça gemilerin denetim ve belgelendirmesine yönelik düzenlenen eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunu gösteren belge,
             2-      Renk körlüğü ile %40’ı aşan oranda engeli bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu,

Bakanlığımıza yerleştirilen adayların, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

    Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

    İletişim Numarası: Santral 0 312 203 10 00 / Dahili 3851-1308-3197-3193-3758