Logo

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Bölümüne Katılmaya Hak Kazanan Adaylarla İlgili Duyuru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ile ilgili olarak 23 Ocak – 03 Şubat 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden alınan başvurular sonucunda KPSS puan sıralamasına göre giriş sınavının ilk bölümü olan yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Ek’te yer almaktadır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının ilk bölümü olan yazılı sınavın sorularının çoktan seçmeli usule göre hazırlanması, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi hususlarında Başkanlığımız ile Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol neticesinde yazılı sınav ile ilgili süreç aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yazılı sınav, 05 Mart 2023 Pazar günü saat 10.00’da başlamak ve saat 12.30’da tamamlanmak suretiyle, 125 sorudan oluşan çoktan seçmeli usulle Ankara’da yapılacaktır.

Adaylar 27 Şubat 2023 gününden itibaren kimlik bilgileri, sınav tarihi ve saati, sınava girecekleri adres ve oturma düzeni bilgisinin yer aldığı yazılı sınava giriş belgelerini, https://gaziodm.gazi.edu.tr internet adresinden, TC kimlik numarası girmek suretiyle indirebilecekler/çıktı alabileceklerdir.

Yazılı sınava girişte adaylardan, https://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden alacakları Sınav Giriş Belgesi ve üzerinde fotoğraflı ve TC Kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, yeni tip Sürücü Belgesi, geçerlilik süresi devam eden pasaport ya da nüfus müdürlüklerinden aldıkları ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu/karekodlu Geçici Kimlik Belgesinden biri) istenecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat niteliğindedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı