Logo

Bakanımızın 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü Mesajı

7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Gününüz  kutlu olsun. Türk sivil havacılığında faaliyet gösteren işletmelerimizin ve sivil havacılık camiasının bu önemli gününü içten dileklerimle kutlar, sivil havacılığın gelişimine hizmet eden tüm dostlara bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım. 

Havayolu ulaşımı ülkeler arasındaki mesafeleri kısaltarak, kültürel birliktelik, halklar arası diyalog ve insanlar arasında kurduğu dostluk köprüleriyle dünyamızın sosyal ve ekonomik refahının yükseltilmesinde büyük önem taşımaktadır.  

Biz de ülkemiz ekonomisinin geliştirilmesinde havacılığın oynayacağı rolün bilinciyle, 2003 yılında Bölgesel Havacılık Politikası’nı başlattık ve sivil havacılığın liberalleşmesi yönünde attığımız adımlar neticesinde bugün dünya genelinde Türk sivil havacılığındaki ilerlemenin ve başarıların konuşulduğu bir ülke haline geldik. 

Biz göreve geldiğimizde “Her vatandaşımız hayatında en az bir kez uçağa binecek” hedefiyle yola koyulmuştuk. 

Bu hedef, tüm vatandaşlarımız için uçak yolcuğunu lüks bir ulaşım aracı olmaktan çıkaracak ve zengin fakir demeden bu imkana herkesin eşit olarak ulaşabilmesini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmemiz için de bizlere güç, kararlık ve azim aşıladı. 

ICAO’nun içinde bulunduğumuz dönemdeki teması ise   “Hiçbir Ülkenin Geride Kalmaması için Birlikte Çalışıyoruz”.  2003 yılında belirlediğimiz hedefin bir nevi uluslararası bir boyuta taşınmış hali olan bu tema,  aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğu noktasında bizleri gururlandırmakta ve daha büyük bir kararlılıkla hizmet etme aşkına sevk etmektedir. 

Yine “Dünya’da ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak” hedefiyle de ikili havacılık anlaşmaları çerçevesinde Tür sivil havacılığını, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi haline getirmeyi başardık. Sivil havacılığımız sadece uçak, yolcu ve hava trafiği ve uçuş hatları bakımından yaşadığımız niceliksel gelişme ile değil aynı zamanda uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği konusunda da büyük aşama kaydetti. 

Özellikle sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi konusundaki kamu kurumumuz olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün son dönemde hayata geçirdiği mevzuat çalışmaları ile uluslararası havacılık standart ve kurallarına uygun olarak faaliyetlerin yürütülmesi konusunda da önemli gelişmeler yaşandı. 

Özellikle ICAO’nun belirlediği standartların uygulanması noktasında gösterilen kararlılık ile Türkiye,  küresel havacılık sisteminin uçuş emniyeti temelinde sürdürülebilir büyümesine de çok önemli katkılar sağlamaktadır.  ICAO ile yapılan işbirliği ve eğitim anlaşmaları ile bulunduğu coğrafyadaki ülkelere katkı sağlayarak bölgesel anlamda güçlü bir aktör konumuna gelmiştir. 

Aralık 2014’te ICAO tarafından Türk sivil havacılığına yapılan denetlemelerde,  ülkemizin sivil havacılık güvenliği ile ilgili kritik hususlarda uluslararası mevzuata uyumluluk oranının yüzde 93’e kadar yükseldiği tespit edilmiştir. Türk Sivil havacılığı, son 12 yılda gösterdiği gelişme ile ICAO üyesi ülkeler içinde 30. sıradan 11. sıraya yükselmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak bugün ülkemiz ICAO’nun 2016 yılı Konsey üyeliğine adaylık sürecine girmiştir. 

Hiç kuşkusuz bu gelişmelerde hiç kuşkusuz Havacılık Emniyet Yönetim sistemini bir havacılık kültürü olarak benimseyen ve rekabetin çok güçlü olduğu bir sektörde büyüme hedeflerinin yanısıra niteliksel olarak da bu hedefi benimseyen sektörümüzün payı çok büyüktür. 

Bu çerçevede ben başta sivil havacılık sektörümüz ve SHGM’nin değerli yönetici ve çalışanları olarak sivil havacılığına hizmet eden tüm kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarımızın Uluslar arası Sivil Havacılık Günü’nü tebrik ediyorum. 

Sivil havacılığımızın daha ileri noktalara taşınması  ve ICAO Konsey üyeliğine adaylığının başarıyla neticelenmesi konusundaki temennimle birlikte, tüm havacılık camiasını sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı 
Binali YILDIRIM