Logo

Dünya Çevre Günü mesajı

Hiç şüphesiz çevre sorunları ve buna bağlı geliştirilen politikalar, günümüzde ekonomide, enerjide, şehirleşmede ve daha birçok alanda belirleyici etkiye sahiptir. Küresel boyutuyla insanlığı tehdit eden çevre sorunları, teknolojideki hızlı gelişme, sanayileşme ve plansız yapılaşma nedeniyle her geçen gün etkisini artırmaktadır. 

Bu noktada tüm dünya ülkeleri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir yeşil bir dünya bırakabilmek için çevre sorunlarını en aza indirecek çalışmalar yürütmektedir.  Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, sorumluluklarımızı yerine getirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir, güzel ve temiz bir gelecek bırakmak için çaba göstermek, tüm insanlığın görevidir.

Bu kapsamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlar, çevre hassasiyeti göz önüne alınarak yapılmaktadır. İnşa alanlarında her türlü çevre temizliği için önlemler alınmakta, yatırımlar kapsamında kesilen her ağacın yerine misliyle dikim gerçekleştirilerek doğanın kendini yenilemesi ve korunması sağlanmaktadır. Tüm ulaşım yollarımızda yeşil alanlar oluşturuyor, havalimanlarımızı yeşil havalimanı statüsüne kavuşturuyoruz.  Bu duyarlılığın hiçbir zaman eksilmeden devam edeceği konusunda kimsenin şüphesi olmasın.

Çevrenin korunması bütün kamu kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların ve tüm gönüllü kuruluşların görev alanlarının ayrılmaz bir parçası olduğu gibi başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın da bu hususta bilinçlendirilmesi ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. 
Biz hiçbir zaman unutmuyoruz ve hiç kimse de unutmamalı ki, doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük ve en önemli mirasımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızı çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması, kaynaklarımızın tükenebilir olduğu gerçeğini göz ardı etmeden bireysel tedbirlerin alınması konusunda duyarlı olmaya çağırıyor, tüm vatandaşlarımızın ve Dünya Çevre Gününü kutluyorum.

Ahmet ARSLAN 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı