Logo

YETKİ BELGESİ ŞARTLARINI SAĞLAYAN FİRMALAR, ELEKTRİKLİ SKUTER İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’de aktif olarak kullanılan ve kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterlar için bazı kurallar getirdi.

 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’de aktif olarak hizmet veren elektrikli skuterler için diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bazı kuralların belirlendiğini bildirdi. Bakanlık, Yetki Belgesi şartlarını sağlayan tüm firmaların, elektrikli skuter işletmeciliği faaliyeti yapabileceği bilgisini paylaştı.

 

 

Elektrikli skuterların egzoz emisyonu ve karbon salınımı azaltırken hareketliliği de artırdığına dikkat çeken Bakanlık, paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinin sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceğini bildirdi.

 

 

 

- Skuterlar için getirilen kurallar, kullanıcı güvenliğini için önemli

 

Elektrikli skuterların egzoz emisyonu ve karbon salınımını azaltırken hareketliliği de artırdığına dikkat çeken Bakanlık, elektrikli skuterlar için getirilen kuralların kullanıcı deneyimini ve güvenliğini arttırmak için önemli olduğunu belirtti. Bakanlık ayrıca, Elektrikli skuterların sürdürülebilir gelişimini sağlamak üzere pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek için bu kurallara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

 

 

 

- Elektrikli skuter işletmeciliğini sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alanlar yapabilecek

 

Bakanlık, İzin verilecek firmaların asgari 250 adet skutera, 500 bin TL sermayeye, uygun internet sitesi ve mobil uygulamalarına ve kalite belgelerine sahip olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi alma şartı bulunduğunu belirtti. Elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinin sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceğini aktaran Bakanlık, düzenlenecek yetki belgeleri ile verilecek e-skuter izinlerinin satılamadığını veya devredilemediğini vurguladı.

 

 

- Elektrikli skuter izinleri, UKOME ya da İl Trafik Komisyonu tarafından verilecek

 

Elektrikli skuter izinlerinin, Büyükşehir Belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den, Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde ise İl Trafik Komisyonundan verileceğinin bilgisini veren Bakanlık, UKOME’ler ve İl Trafik Komisyonlarının alacağı kararlarda faaliyet gösterilmek istenilen her bir belediyede nüfusun 200’de birini aşmayacak şekilde e-skuter izni verebileceklerini kaydetti. UKOME’ler ve İl Trafik Komisyonlarının Nüfusu 20 binin altında olan yerlerde, verecekleri e-skuter izin sayısını 3 kat arttırabileceklerine işaret eden bakanlık, nüfusu mevsimsel ve dönemsel olarak değişen yerlerde, verecekleri e-skuter izin sayısının yüzde 50 oranında artabileceğini aktardı. Bakanlık, son 1 ayda şartları sağlayan toplam 5 firmaya yetki belgesi düzenlendiğinin altını çizdi.